Týmto dávam spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s., ako prevádzkovateľovi svoj súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov, na nižšie uvedené účely:
Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho udelenia alebo až do odvolania tohto súhlasu alebo podania námietky. Pre viac informácií si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies.